Üç Aylar ve Berat Kandili islam alemine ve bütün dünyaya barış, huzur, bereket getirsin.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Berat Gecesi Nedir?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. 

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi

Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaip, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleridir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi