Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’yi doğumunun 816. yıl dönümünde sevgi ve minnetle anıyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Kimdir?

13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Fars mutasavvıf şair. Mevlânâ'nın, bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde, 1207 yılında doğduğu düşünülmektedir. Belh'den göç ettikten sonra, 21 yaşına geldiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya’ya yerleşti ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat etti.

"Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel... 

Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik...

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol…"

Fars edebiyatının diğer mistik ve tasavvufi şairleri gibi Mevlana'nın şiiri de dünyayı saran aşktan bahseder. Mevlana'nın 6 ciltlik Mesnevî-yi Manevî eseri; fablları, günlük hayattan sahneleri, Kuran'ı Kerim öğretilerini, tasavvufu, felsefeyi ve metafiziği geniş ve iç içe geçmiş biçimde sunar.

"Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur.

Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın.

Öldüm der durur, yine de yaşarsın"

Mevlana; müziğin, şiirin ve dansın Tanrı'ya ulaşmanın bir yolu olarak kullanılmasına tutkuyla inanıyordu. Rumi'ye göre müzik, adananların tüm varlıklarını ilahi olana odaklamalarına ve bunu o kadar yoğun bir şekilde yapmalarına yardımcı oldu ki, ruh hem yok edildi hem de yeniden dirildi. Dönen Dervişlerin pratiğinin ritüel bir biçime dönüşmesi bu fikirlerden doğdu. Onun öğretileri, oğlu Sultan Veled'in tertip ettiği Mevlevilik tarikatının temeli oldu.

Mevlevi geleneğinde sema, akıl ve sevgi yoluyla Kusursuz Olan'a yapılan mistik bir yükseliş yolculuğunu temsil eder. Arayış bu yolculukta sembolik olarak hakikate yönelir, aşkla büyür, egoyu terk eder, hakikati bulur ve Kusursuz'a ulaşır. Arayış bu manevi yolculuktan daha büyük bir olgunlukla, inanç, ırk, sınıf ve millet ayrımı yapmaksızın tüm yaradılışı sevmek ve hizmet etmek üzere döner.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ

Hz. Mevlana'yı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden okumak için TIKLAYINIZ

Hz. Mevlana TRT Belgeselini izlemek için TIKLAYINIZ