Hz. Mevlana'yı Şeb-i Arûs'unun 750. Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Şeb-i Arûs Nedir?

Şeb-i Arus yani Düğün Gecesi, (Farsça şeb: gece, Arapça arus: düğün), Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.

Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Kimdir?

13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Fars mutasavvıf şair. Mevlânâ'nın, bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde, 1207 yılında doğduğu düşünülmektedir. Belh'den göç ettikten sonra, 21 yaşına geldiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya’ya yerleşti ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat etti.

Fars edebiyatının diğer mistik ve tasavvufi şairleri gibi Mevlana'nın şiiri de dünyayı saran aşktan bahseder. Mevlana'nın 6 ciltlik Mesnevî-yi Manevî eseri; fablları, günlük hayattan sahneleri, Kuran'ı Kerim öğretilerini, tasavvufu, felsefeyi ve metafiziği geniş ve iç içe geçmiş biçimde sunar.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ