4 Ekim 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 97. yıl dönümünü kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.

PERPA Ticaret Merkezi B Blok ve PERPA Yapı Kooperatifi Yönetimi

Türk Medeni Kanunu nedir? 

Türk Kanunu Medenisi, Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının oluşturduğu TBMM'nin yaptığı köklü değişiklikler arasında hiç kuşkusuz en önemli değişiklik Medeni Kanun’un kabulüdür. Medeni Kanun’un kabulü ile sosyal alanda eşitlik anlayışının temeli atıldı. Batılı ülkelerin medeni kanunları incelendikten sonra, Türk Medeni Kanunu tasarısını hazırlamak için hukukçu milletvekillerinden, Öğretim Üyeleri, Yargıç ve Avukatlardan oluşan 26 kişilik komisyon kuruldu. İsviçre Medeni Kanununun, mevcut kanunların en çağdaşı olması, Kadın -Erkek eşitliğine dayanması nedeni ile komisyon, İsviçre Medeni Kanunu’nu Türkçe‘ye çevirdi. Medeni Kanun 17 Şubat 1926′da TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Medeni Kanunun kabul edilmesiyle, aile yapısında önemli değişiklikler meydana geldi. Kadınlar için bir milad oldu. Bu Kanun ile mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın ve erkek eşit hale geldi, evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluğu getirildi, tek eşle evlilik esası benimsendi. Türk Medeni Kanunu hukuk düzenine geçişin belgesi, bir hukuk ve uygarlık anıtıdır.

Türk Medeni Kanunu'nun Getirdikleri

 • Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
 • Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
 • Tek eşle evlilik esası getirildi.
 • Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.
 • Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.
 • Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

2002 Tarihli Türk Medeni Kanunu

1 Ocak 2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu'na yeni düzenlemeler getirildi. Değişiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 Kasım 2001'de kabul edildi ve 1 Ocak 2002'de 4721 sayılı yasa ile yürürlüğe girdi. Yeni yasanın kabulu ile 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükten kalkmış oldu. 2002 tarihli Türk Medeni Kanunu, başlangıç hükümleri dışında; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere beş kitaptan ve toplam 1030 maddeden oluşur. Kanunun 1926 tarihli Türk Kanunu Medenisi'nden en büyük farklarından biri dilidir. Madde metinlerinin yazımında daha sade bir dil kullanılmıştır. 

Yeni Türk Medeni Kanunu eski Medeni Kanundan çok önemli sapma ve farklılıklar taşımamaktadır. Yeni Türk Medeni Kanunun getirdiği en önemli yenilik Aile Hukukuna ilişkin mal rejimleri hakkındadır.

 • Evlenen kadın, kocasının soyadının yanı sıra kızlık soyadını da kullanabilir.
 • Evlilik dışı çocuklar da mirasta eşit hakka sahip olabilir.
 • Erkek de nafaka talebinde bulunabilir.
 • Evlat edinme yaşı 35'den 30'a indi ve çocuğu olanlar da evlat edinebilir.
 • Boşanma halinde, evlilik sonrasında edinilen mallar eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Türk Medeni Kanununu Resmi Gazete'den okumak için TIKLAYINIZ