Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası Kutlu Olsun.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Zabıta Teşkilatı Nedir?

Belediye zabıtası, Türkiye'de belediyelere bağlı olarak belediye sınırları içerisinde kamusal bazı hizmetlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamaktan sorumlu bir kolluk kuruluşudur. Zabıtalar aynı zamanda yeni kanunlarla birlikte büyükşehir belediyelerinde trafik zabıtası olarak yetkilerini kullanırlar. Özel bir amaç doğrultusunda güvenlik görevini yürüten zabıtalar bir özel kolluk kuvveti görevlisidirler.

Türkiye'de zabıta teşkilatının kökeni Türk devlet geleneğinde ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan ihtisap (ihtisab) sistemine dayanır.

ihtisap (ihtisab), İslâm devletlerinde genel ahlâkı, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teşkilâttır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde günümüz belediye zabıtasına en yakın görevleri kadılar yerine getirirdi. Her kadının yanına bir de icra ve infazlardan sorumlu ihtisap ağası görevlendirilirdi. Kadılar, ihtisap ağaları ile birlikte çarşı ve pazardaki güvenliği, temizliği, malların fiyatlarını ve kalitesini denetlerdi.

1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sonucu ihtisap ağalığı da kaldırıldı ve yerine 4 Eylül'de Padişah II. Mahmud tarafından İhtisap Nezareti kuruldu. 4 Eylül 1826 tarihi günümüz zabıta teşkilatının kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ

İstanbul Belediyesi Zabıta Teşkilatının internet sitesine gitmek için TIKLAYINIZ

İstanbul Belediyesi Zabıta Teşkilatı tanıtım filmini izlemek için TIKLAYINIZ

İstanbul Belediyesi Zabıta Teşkilatı Marşının dinlemek için TIKLAYINIZ