Yerel yönetimlerin temel taşı değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarız.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Muhtarlar günü nedir?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi: 

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir".

Muhtarlar Günü'nün önemi, yerel düzeyde hizmet veren muhtarların ve muhtarlık kurumunun toplum içindeki rolünü vurgulamak ve takdir etmekle ilgilidir.

Muhtarlar, mahallelerindeki idari işlerin yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar. Seçimle göreve gelirler ve mahalle sakinlerini temsil ederler. Muhtarlar, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmeye çalışırlar. Aynı zamanda, seçimle göreve geldikleri için mahalle sakinlerinin doğrudan seçtikleri temsilcilerdir.

Muhtarlık kurumu Türkiye'de uzun bir geçmişe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce de köylerde muhtarlar veya köy ağaları gibi yerel liderler bulunmaktaydı. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra muhtarlık kurumu daha da resmi hale getirildi ve yerel yönetimlerin bir parçası haline geldi. Bu tarihçesi göz önüne alındığında, muhtarların ve Muhtarlar Günü'nün Türk toplumundaki yeri daha iyi anlaşılabilir.

Muhtarların Görevleri

Mahalle Yönetimi: Muhtarlar, mahallelerin günlük idari işlerini yönetirler. Bu, mahalledeki kamu düzeninin sağlanması, çevre temizliği, trafik düzenlemeleri ve benzeri konuları içerir. Mahalle sakinlerinin belediyeler veya diğer yerel otoritelerle ilişkilerini koordine ederler.

Yerel Temsil: Muhtarlar, mahallelerindeki sakinlerin temsilcisi olarak görev yaparlar. Mahalle sakinlerinin taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini yetkili makamlara ileterek çözüm bulunmasına yardımcı olurlar.

Seçimlerin Yürütülmesi: Muhtarlar, yerel seçimler sırasında oy kullanma merkezlerini düzenlerler. Seçim sonuçlarını ilgili seçim kurullarına iletmek de muhtarların sorumluluğundadır.

Nüfus Kayıtları: Muhtarlar, mahallelerindeki nüfus kayıtlarını günceller ve bu kayıtları yetkili makamlara iletir. Evlenme, doğum ve ölüm gibi olaylarla ilgili kayıtları düzenlerler.

Muhtarlık Bütçesi: Muhtarlar, mahalle bütçelerini yönetirler. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre harcamaları planlarlar.

Toplum Hizmetleri: Muhtarlar, mahallelerindeki toplumsal ihtiyaçları belirler ve bu ihtiyaçların karşılanması için yerel otoritelerle işbirliği yaparlar. Örneğin, mahalledeki okulların, camilerin veya spor alanlarının bakımı ve geliştirilmesi gibi hizmetler için çalışırlar.

Acil Durumlar: Muhtarlar, mahalledeki acil durumların yönetimini koordine ederler. Deprem, sel gibi doğal afetler veya diğer acil durumlarda mahalle sakinlerini bilgilendirir ve yardım sağlarlar.

Sosyal Projeler: Muhtarlar, mahallelerinde sosyal projeleri destekler ve bu projelerin uygulanmasına katkıda bulunur. Mahalledeki topluluk etkinliklerini teşvik ederler.

Kaynak için TIKLAYINIZ