"İstikbal Göklerdedir!"

Mustafa Kemal Atatürk

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Türk Hava Kuvvetleri Nasıl Kuruldu?

Dünyanın ilk askerî havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk ordusunda havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlanmış, 1910 yılında bu çalışmalar geliştirilmiş ve Avrupa’ya bir inceleme kurulu, Paris’te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı’na da bir heyet gönderilmiştir. 1910 yılı sonlarına doğru ise, artık Türk ordusunda havacılık konusunda kesin karar verilmiş ve havacı personel yetiştirilmek üzere birkaç subayın Avrupa’ya eğitime gönderilmesi öngörülmüştür. Ancak, Türk ordusunun yüksek komuta katında havacılık alanında alınan bu önemli karara rağmen, ülkenin o tarihlerde içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle gerekli ödenek bulunamamış ve 1910 yılında bu emrin gereği yerine getirilememiştir. 

Millî Savunma bakımından, havacılığın gelecekteki önemini gören Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, konuyla yakından ilgilenmeye devam etmiş ve onun emri ile iki ordu mensubunun yurt dışında eğitim alması planlanmıştır. Bu kapsamda yurt dışına gönderilecek personelin seçimini yapmak ve havacılık işlerini yürütmek amacıyla 01 Haziran 1911 tarihinde bir tayyarecilik komisyonu kurulmuştur. İlgili komisyonun kuruluşu Türk Hava Kuvvetlerinin temelini oluşturmuştur. Tayyare komisyonunun 28 Haziran 1911 tarihinde yaptığı sınavda en yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkâm Teğmeni Yusuf Kenan Beyler, uçuş eğitimi için Temmuz 1911’de Fransa’da ki Bleriot Fabrikası’nın uçuş okuluna gönderilmiştir.

17 Aralık 1903 tarihinde Wilbur ve Orwille Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı sembolik anlamda da olsa havalandırmayı başarmalarından sekiz yıl sonra Türk Hava Kuvvetlerinin temelleri atılmıştır. 1909-1912 yılları arası askerî havacılık teşkilatlarını kuran ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya ve Rusya ile hemen hemen aynı yıllarda Türk askerî havacılık teşkilatı da dünya havacılık teşkilatlarının ilk sıralarında yerini almıştır.

Daha çok ayrıntıyı Türk Hava Kuvvetleri internet sayfasından okumak için TIKLAYINIZ