Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK’ün teşvik ve katılımıyla 26 Eylül 1932 tarihinde 1. Türk Dili Kurultayı toplandı. Kurultayın açılış günü olan 26 Eylül’ün “Dil Bayramı” olarak kutlanması kabul edildi. Türk Dil Bayramı'nın 91. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun!

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dil Kurumunun Doğuşu

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif’at’tır.

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak tespit edilmiştir.

Kurulan cemiyet bu amacını Türk dilini araştırarak ve elde edilen neticeleri yayarak gerçekleştirecektir. Bu amaca ulaşmak için de şu yol takip edilecektir: 

1. Toplanıp bilimsel müzakerelerde bulunmak;

2. Türk dilini kendi kökenine, gelişimine ve ihtiyaçlarına göre tespit etmek ve derlemek;

3. Türk dilini incelemeye yarayacak belgeleri ve malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve memleketin her bölgesindeki halk dilinden derlemeler yapmak ve yaptırmak;

4. Yapılan çalışmaların sonuçlarını topluma yaymak, yayımlamak.

Atatürk’ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır.

26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı sonunda Kurumun “Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın” adları ile altı kol hâlinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmiştir. Sonraki kurultaylarda bu kollardan bazıları ayrılmış, bazıları tekrar birleştirilmiş; fakat ana çatı değiştirilmemiştir.

1934’te yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936’daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ

Sözcüklerimiz, atasözlerimiz ve deyimlerimizin okunuşları, kökenleri ve anlamlarını içeren büyük hazine Türk Dil Kurumu Sözlüklerine gitmek için TIKLAYINIZ