Sivas Kongresi’nin 104. Yılında Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, gazilerimiz ve şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Sivas Kongresi Nedir?

Sivas Kongresi ya da Kurultayı, işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla, seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal bir kongredir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandı ve yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşuna temel oldu. Bu nedenle Sivas Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür.

Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edildi.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ

Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.

5. Manda ve himaye kabul edilemez.

6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.

7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Sivas Kongresi Temsil Heyeti’ni, Erzurum Kongresi'nde seçilmiş olanlar, Heyet-i Temsiliye tarafından seçilmiş olanlar ve Sivas Kongresi'nde seçilenler oluşturuyordu. Temsil Heyeti 16 kişiden oluşmaktaydı. Oluşturulan yeni Temsil Heyeti’nin başına Mustafa Kemal Paşa getirildi.  

Sivas Kongresinin Önemi

1. Kongreler dönemi kapandı.

2. Misak-ı Milli esasları belirlendi.

3. Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.

4. Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı.

5. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı.

6. Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı.

7. Mustafa Kemal Paşa lider olarak benimsendi.

8. Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı.

9. Mondros Mütarekesi reddedildi.

10. Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu.

11. Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi.

12. Mandacılık kesin olarak reddedildi.

13. Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı. 

Kaynak ve daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ

Sivas Kongresi ile ilgili TRT Belgesellerini izlemek için TIKLAYINIZ ve TIKLAYINIZ