Ahilik Haftası kutlama videosunu izlemek için TIKLAYINIZ

Perşembe Pazarının köklü esnaf kültürünü ve ahilik geleneğini yaşatıyor, gelecek nesle aktarıyoruz.
Ahilik Haftamız kutlu olsun!
PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi 

PERPA Ticaret Merkezi'nin ahilik geleneğinin devamı için önemini anlatan yazımızı okumak için TIKLAYINIZ

Ahilik Nedir?
Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesi ile Ahi Evren tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ahi Evren, 1205’te Anadolu’ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. Ahi olan kişi; olgun, ahlaklı, çalışkan, kültürlü, merhametli, iyiliksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilirdir.

Ahiliğin 7 Kuralı
Ahi olmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenler ahiliğin yedi kuralına uymalıdır.
1. Cimriliği bırakıp lütuf sahibi olmak
2. Zulüm etmemek, iyi niyetli ve yumuşak başlı olmak
3. Hırstan uzaklaşıp elindekiyle yetinmeyi bilmek
4. Gündelik hayatın zevklerine kapılmayıp nefsinin isteklerini kırmak
5. Halktan yana değil Hak’tan yana olmak
6. Dedikodu ve gereksiz konuşmalardan kaçınmak, işine odaklanmak
7. Asla yalan söylememek, daima doğrudan yana olmak.

AHİLİK DUASI
YA RABBİ!
Bizi haramlardan uzak eyle, başkalarına el açtırma, senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle, bizlere doğru yolu göster, dünya ve ahirette güzel sona ulaştır bizleri ya Rabbi! Dinin konusunda bizleri şüpheye ve ayrılığa düşürme, riyadan ve başkaları duysun diye dindarlık etmekten koru! Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından rahmet bağışla, şüphesiz çok bağışlayan sensin, sen!”
YA RABBİ!
“Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle! Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semâvî musibetlerden koru! Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle! Rızkımız gökte ise yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helâl eyle Allah’ım!”
EY ALLAHIM!
“Esnafımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden eyle! İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığınırız Ya Rabbi! Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme, kesata uğratma!”
Ey kâinata yön veren YÜCE RABBİMİZ!
“Milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle ya Rabbi!” 
AMİN

Ahilikle ilgili daha çok bilgi için TIKLAYINIZ ve TIKLAYINIZ

Ahilik Duasını Perşembe Pazarı Makbul İbrahim Paşa Cami İmam Hatibi Ahmet ELMACI hocadan dinlemek için TIKLAYINIZ