Değerli Kat Malikimiz,

PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz ve PERPA B Blok kat maliklerinin katılımıyla gerçekleşti.

2019 yılı faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapları, denetim kurulu raporları kabul edildi, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi, 2020 yılı işletme projesi ve bütçe talimatı kabul edildi.
2020 yılı için aidat oranımızda %12,3 artış oldu, metrekare başına 73 TL aidat alınması kabul edildi. Yönetim hizmetlerimizin aksamaması, su, otopark, ısıtma-soğutma sistemimizden yararlanabilmeniz için genel gider aidat ve ısıtma-soğutma aidat borçlarınızı geciktirmeden ödemenizi rica ederiz. Ödemelerini düzenli yapan kat maliki/kiracılarımıza teşekkür ederiz.

2019 Yılı Faaliyet Bültenimizin Dijital kopyası:
http://www.perpa.tv/faaliyetraporu2019/

PERPA B Blok'un 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda gösterilen PERPA TV tarafından hazırlanmış olan faaliyet bülteni videomuz:
http://www.perpa.tv/perpa-b-blok-2019-yili-faaliyet-bulteni/

Genel Kurulumuzun haber videosu:
http://www.perpa.tv/perpa-b-blok-kat-malikleri-yoneticiligi-2019-yili-olagan-genel-kurulu/

Genel Kurulumuzdan fotoğraflara PERPA TV ve PERPA Ticaret Merkezi Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yönetim kurulumuza gösterdiğiniz teveccüh, destek ve katılımlarınız için teşekkür ederiz.

PERPA B Blok Yönetimi