2014 yılı PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Olağan Genel Kurulu için hazırlanan ve PERPA B Blok yönetiminin 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları içeren faaliyet bülteni ektedir.