2023 yılında PERPA Ticaret Merkezi B Blok Kat Malikleri Yöneticiliğinin yaptığı çalışmaları anlatan faaliyet bültenimiz bu sayfanın ekinde yer almaktadır.

Bülten içeriğinde;

PERPA B Blok Başkanı Mürsel CÖMERT'ten üyelerimize mektup, 2023 yılında yapılan yenileme çalışmaları, bakım onarım çalışmaları, gelir artırıcı çalışmalar, PERPA portalı ve PERPA TV çalışmaları, PERPA B Blok işleyişi ve düzeniyle ilgili genel bilgiler ve hatırlatmalar, 2023 döneminde yönetim tarafından organize edilen sosyal faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum kuruluşlarla iş birlikleri, 2024 döneminde yapılması hedeflenen çalışmalar, PERPA Üst Kurulu çalışmaları, 2023 yılı gelir gider tabloları, bilanço, denetim kurulu raporu, bütçe gider dağılımı tablosu yer alıyor.

Tasarruf tedbirleri ve doğayı koruma çalışmaları kapsamında faaliyet bültenimiz sınırlı sayıda basılı sadece genel kurulumuza katılım sağlayan kat maliklerimize dağıtılmaktadır. Faaliyet bültenimizin dijital hali sürekli olarak bu sayfada sizlerin incelemesine açık olacaktır.