AKIŞKAN GÜRÜ DERNEĞİ

AKDER, Türkiye’de akışkan gücü sistemleri ile ilgili olarak; üretim, temsilcilik, distribütörlük, projelendirme faaliyetleri yapan, ticari etik kurallara saygılı, yerel sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı firma temsilcilerinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Asıl olarak aynı sektör mensubu üyelerinin dayanışmasını, sektörün bir anlamda sözcülüğünü üstelenen bir kuruluştur. Mesleki eğitime destek verir. Ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkı sağlar. Ulusal ve uluslararası istatistiklerin çıkarılmasını ve üyelerine ulaştırılmasını sağlar. Sektörel kongrelere üyeleri adına destek verir. Kısaca sektörün ülke içinde ve dışında temsilcisidir. 

Sektörler

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)

PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK

 • Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman işletmesi, orman idaresi danışmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili araştırma geliştirme, vb.)

EĞİTİM

 • Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)

FİNANS KURULUŞLARI

 • Finansal danışmanlık faaliyetleri

EMLAK MÜŞAVİRLERİ

 • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri

İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ

 • Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
 • İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
 • Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK

 • Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri
 • Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
 • Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
 • Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
 • Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
 • Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)
 • Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)
 • Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
 • Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
 • Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
 • Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil))

BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA

 • Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması)
AKIŞKAN GÜRÜ DERNEĞİ
Telefon 90 212 210 34 23
Blok B
Hat
SARI AVLU
Kat 13
Dükkan No : 2484
Giriş Yapılan Kat : 13
Adres Kodu 1843058650
E-Posta akder@akder.org
Web http://www.akder.org/
Mesaj Gönder Ürünler Kat Planı
1692 ziyaret edildi.
22.12.2014 tarihinde kayıt oldu.

Mesaj Gonder