01.01.2019 – 30.09.2019 Perpa B Blok Gelir Gider Tabloları, bilanço, bütçe ve gerçekleşme oranları

PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda B Blok’un 3 aylık gelir gider tabloları, bilanço, bütçe ve gerçekleşme oranlarını Perpa Portalı’ndan yayınlamaya devam ediyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.

Genel kurulda beyan edildiği gibi, Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 tarihli 2019 yılının 9 ayına ait Gelir Gider Tabloları, bilanço, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.